Woningcorporatie

Cityscape of a residential area with modern apartment buildings, new green urban landscape
IMG-20220417-WA0017 (5).jpg

ADVIES

Corporaties staan allemaal voor de opgave om hun vastgoedvoorraad te verduurzamen. De urgentie wordt gevoeld, en de ambities zijn hoog. Terecht!

 

Ondanks voortvarende ambities, zijn in de uitvoer op allerlei fronten hobbels te overwinnen, en rollen en functies te vervullen. Vragen, taken en functies waarbij Clearspin kan helpen:  

 • Beleidsvorming duurzaamheid en circulariteit. Clearspin helpt met het beschrijven van duurzame doelen en de route er naartoe op uiteenlopende duurzame thema's zoals energietransitie, klimaatadaptief bouwen, verduurzamingsopgave VvE. Dit gebeurt nooit vanuit een ivoren toren, maar altijd in nauw overleg met relevante partners.    

 • Programmamanager duurzaamheid en circulariteit. In een organisatie zijn vaak uiteenlopende duurzame initiatieven. Ik help de initiatieven in kaart te brengen, leerpunten te formuleren, en vervolgacties uit te zetten. Veel woningcorporaties "willen iets met" Circulair bouwen / klimaatadaptief bouwen / Routekaarten / Total Cost of Ownership, maar weten nog niet precies wat. Clearspin inventariseert welke initiatieven er al zijn, adviseert over hoe die initiatieven bij elkaar gebracht kunnen worden, welke lessen de woningcorporaties hieruit kan trekken, en wat nuttige vervolgacties zijn. 

 • Assetmanagement - ontwikkeling en uitvoer. Clearspin ontwikkelt integrale complexplannen, gebiedsplannen, en monitort of met de plannen beleidsdoelen behaald worden.

 • Ketenregie. Ik help met het opstellen van (duurzame) routekaarten, integreren van onderhoud en verduurzaming, en het maken van de juiste afspraken met de ketenpartners. 

 • Verduurzamen van de VvE-voorraad. Het verduurzamen van de VvE-voorraad is een aparte tak van sport. Clearspin helpt met het verduurzamen van de VvE-voorraad door in beeld te brengen wat de verduurzamingsopgave is, in gesprek te gaan met de VvE-coördinatoren over het verduurzamingsbeleid, met de VvE-coördinatoren op-maat oplossingen te ontwikkelen voor unieke situaties die passen bij het duurzaamheidsbeleid en die eventueel te vertalen naar breder beleid. 

Vaak hangen antwoorden en oplossingen voor combinaties van deze vragen ook nog eens met elkaar samen. Al gauw zie je door de bomen het bos niet meer. Maar geen paniek :-) Clearspin helpt met het ontrafelen van de complexe opgave en vertaalt dit naar een concreet stappenplan. Clearspin doorloopt samen met jou en jouw medewerkers een aantal stappen. 

1) Vraagverheldering

2) Analyse 

3) Actieplan

4) Uitvoering actieplan

INTERIM

Soms zijn er gewoon te weinig mensen om het werk gedaan te krijgen. Als je met een tijdelijk personeelstekort zit, kan Clearspin bijspringen! Functies waar Clearspin op ingezet kan worden: 

 • Advies en strategie duurzaamheid en circulariteit

 • Programmamanagement duurzaamheid en circulariteit

 • Assetmanagement

 • Vastgoedsturing

 • VVE-voorraad-beleid

 • Ontwikkeling van de ketensamenwerking

WERKWIJZE

Clearspin gaat voor inhoud. Ik ben visionair, analytisch, en to-the-point. Ik ben ervaren en bedreven in het werken met data en analyses, en maak scherp waar de knelpunten zitten die opgelost moeten worden.

 

Maar dat is maar een deel van het werk. Een analyse en stappenplan is leeg als niet ook een goed gesprek plaats vindt. Ik verbind door de juiste mensen op de juiste momenten te betrekken. Ik stel vragen, ik luister, en vraag door. Ik spiegel door terug te geven wat ik zie en hoor.

 

De opdracht is geslaagd als betrokkenen tot nieuwe inzichten zijn gekomen die de verduurzaming vooruit helpen.