top of page

3 vormen van vertrouwen tussen partners in de bouwketen


two person doing hand shake


Vertrouwen is de belangrijkste factor in een relatie tussen ketenpartners.


3 vormen van vertrouwen

Een onderzoeksgroep uit Hongkong ontdekte op basis van uitgebreid literatuuronderzoek dat er drie basisvormen van vertrouwen bestaan. Bij die drie basisvormen hoort ook bepaald gedrag.


De eerste vorm van vertrouwen is vertrouwen in het systeem.

Hier gaat het erom of mensen vertrouwen hebben in de formele en procedurele regelingen van de bedrijven waarmee ze samenwerken. Vertrouwen in het systeem is heel belangrijk voor het functioneren van een organisatie en voor samenwerking met andere organisaties. Om vertrouwen van mensen in een systeem te vergroten moet voor drie dingen gezorgd worden:

  1. Goed beleid in een organisatie geeft aan waar prioriteiten liggen en welke procedures daarvoor gevolgd moeten worden. Zo weten de mensen waar ze aan toe zijn.

  2. Een goed communicatiesysteem met verschillende kanalen moet zorgen dat mensen goed bereikbaar zijn. Dan moet je denken aan telefoons en email, maar ook aan voldoende vergaderingen en workshops, zodat mensen elkaar ook ‘live’ spreken.

  3. Goede contracten tussen mensen en organisaties neemt onzekerheden weg. Dat komt het vertrouwen ten goede.


De tweede vorm is vertrouwen in de capaciteiten en kwaliteiten van het bedrijven en individuen.

Immers, ik kan mijn beste vriend nog zo goed vertrouwen, ik zou hem geen open-hart-operatie bij mij laten uitvoeren. Hij is geen hartchirurg en ik vertrouw er niet op dat hij de juiste capaciteiten heeft om dit te doen. Om als organisatie of individu betrouwbaar over te komen, kun je twee dingen doen:

  1. Zorg dat mensen informatie kunnen delen via heldere communicatiekanalen.

  2. Bedrijven én individuen moeten informatie over zichzelf delen, zoals een overzicht van uitgevoerde projecten, organisatorische functies, en financiële status van de organisatie. Daaruit moet consistentie blijken, competentie en integriteit van het individu en de organisatie.


De derde vorm is vertrouwen in de persoon zelf.

Deze vorm is op het individu gericht. Je kunt twee dingen doen om interpersoonlijk vertrouwen te vergroten.

  1. Wees bedachtzaam. Daaruit blijkt dat je de relatie met de ander en het werk dat je moet leveren belangrijk vindt.

  2. Doe een emotionele investering door tijd, energie en moeite aan een persoon te besteden.

Een enquête onder experts uit bouw

Om te ontdekken welke vorm van vertrouwen experts het belangrijkst vinden, is een enquête uitgezet. 467 vragenlijsten zijn gestuurd naar experts uit de bouwsector, zoals projectmanagers, architecten, techneuten, juristen, en projectcoördinatoren. 163 daarvan hebben de vragenlijst ingevuld. 70% van de respondenten had meer dan 10 jaar ervaring in de bouw.


De belangrijkste vorm van vertrouwen is…

Uit de resultaten blijkt dat alle drie vormen van vertrouwen even belangrijk zijn.

Dit artikel is al in 2008 gepubliceerd, maar nog steeds actueel! Bron: Wong, W.K., Cheung, S.O., Yiu, T.W., Pang, H.Y., (2008). A framework for trust in construction contracting. International Journal of Project Management 26 (2008), 821-829. Doi: 10.1016/j.ijproman.2007.11.004

bottom of page