top of page

6 succesfactoren om duurzaamheid te integreren in de bouw in ontwikkelende landen


green and multicolored globe

Een groep onderzoekers uit Australië vroeg zich af wat de kritische succesfactoren zijn om duurzaamheid te integreren in bouwprojectmanagement in ontwikkelende landen.


Volgens deze onderzoeksgroep worden in landen die economisch groeien veel bouwprojecten gestart. Duurzaamheid heeft vaak lagere prioriteit dan economische groei. Een onstabiele economie, een gebrek aan (transparantie in) data, corruptie, gebrek aan kennis en onderwijs over duurzaamheid, en financiële en politieke beperkingen beïnvloeden het verloop van bouwprojecten in ontwikkelende landen. Er is daarom context-specifieke kennis nodig over duurzaam bouwprojectmanagement in ontwikkelende landen.


Methodiek

De onderzoeksgroep heeft natuurlijk eerst literatuur gelezen over duurzaam bouwprojectmanagement. Op basis van 16 open interviews met bouwprojectmanagers is een longlist aan succesfactoren opgesteld die specifiek gelden voor ontwikkelende landen. Op basis van een enquête onder 101 bouwprojectmanagers uit Iran (volgens de onderzoeksgroep een ontwikkelend land) is met behulp van statistische toetsen bepaald dat er 6 kritische succesfactoren voor duurzaam bouwprojectmanagement in ontwikkelende landen zijn.


Wat is duurzaam bouwprojectmanagement?

Duurzaam bouwprojectmanagement wordt door deze onderzoeksgroep gezien als een allesomvattend evenwicht tussen sociale, economische en ecologische aspecten.


Succesfactor 1: De rol van de opdrachtgever

De opdrachtgever, die uiteindelijk voor het project betaalt, is natuurlijk van cruciaal belang in de mate van duurzaamheid in het bouwproject. Die rol is met name in de beginfase van het project belangrijk. De rol van de opdrachtgever is om goed te kijken naar de belangen van alle partijen in het bouwproces en te proberen die partijen blij te maken. In ontwikkelende landen is een ondersteunende rol van de overheid en autoriteiten cruciaal.


Succesfactor 2: Kennismanagement en evaluatie

Uit het onderzoek blijkt ook dat het enorm belangrijk is dat leden van het projectmanagementteam onderling kennis hebben en delen. Ze moeten daarbij natuurlijk ook eerst bewust zijn van het belang van duurzaamheid in het bouwproject.


Succesfactor 3: Inzet om hoge kwaliteit van vakmanschap te bereiken

Het is van groot belang dat de opdrachtgever inzet heeft om hoge kwaliteit van vakmanschap te bereiken, en partners zoekt die diezelfde inzet tonen. Uit eerder onderzoek bleek dat er in ontwikkelende landen een gebrek is aan goed getrainde en ervaren bouwvakkers. Gebrek aan goede vakmannen (en vrouwen natuurlijk!) heeft een enorme impact op het eindresultaat. Met name in ontwikkelende landen is het soms zoeken naar een balans tussen goed vakmanschap en tijd- en geldaspecten, want bij schaarste aan training en ervaring zijn goede vakmannen duur en meestal duurt het ook langer om iets goed te bouwen.


Succesfactor 4: een centrale rol voor gezondheids- en veiligheidsprotocollen

Het onderzoek wijst uit dat gezondheids- en veiligheidsprotocollen een centrale rol moeten krijgen in de organisatie van het bouwproject. In ontwikkelende landen kunnen gezondheid en veiligheid in het nauw komen, vanwege de hoge concurrentie in die markten. Gevolg daarvan is dat transparantie en verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid van de vakmannen volledig zoek raken. Invloedrijke partijen in de bouwketen moeten aandringen op transparantie, verantwoordelijkheid en toepassing van veiligheids- en gezondheidsprotocollen. Anderzijds moet het bouwteam hiervoor ook open staan.


Succesfactor 5: de projectmanagers moeten genoeg kennis, vaardigheden en mogelijkheden in huis hebben

Uit het onderzoek blijkt dat er in ontwikkelende landen echt een gebrek aan bouwprojectmanagers met genoeg kennis, vaardigheden en mogelijkheden om duurzame bouwprojecten te managen. Bij het aanstellen van bouwprojectmanagers in ontwikkelende landen wordt nog veel gekeken naar de technische kennis en vaardigheden, en worden de zachtere competenties van de projectmanagers niet meegenomen. De onderzoekers vinden dat de overheid meer moet reguleren door te vereisen dat er (in elk geval voor overheidsprojecten) alleen gecertificeerde bouwprojectmanagers worden aangesteld. Ook moeten er meer trainingen en ontwikkelingsprogramma’s ontwikkeld en aangeboden worden ten aanzien van duurzaam bouwprojectmanagement.


Succesfactor 6: meer controle op bouwprojecten

Er zou meer controle uitgeoefend moeten worden op watervervuiling, geluidsoverlast en het dumpen van afval. Daarvoor moet natuurlijk eerst ook strategisch beleid opgesteld worden.

Banihashemi, S., Hosseini, M.R., Golizadeh, H., Sankaran, S., (2017). Critical success factors (CSFs) for integration of sustainability into construction project management practices in developing countries. International Journal of Project Management. 35 (2017), 1103-1119.

Hi! De succesfactoren voor duurzaam bouwprojectmanagement waren specifiek gericht voor ontwikkelende landen. Maar in andere landen kunnen ze volgens mij ook geen kwaad 🙂 Wat denk jij? Laat een reactie achter!

#projectmanagement #veiligheid #peopleplanetprofit #Duurzaambouwen #Wetenschapvertaald #projectmanagement #Duurzaamheid

bottom of page