top of page

9 adviezen om onderzoeksgroepen rondom circulair bouwen samen te stellenBij transdisciplinaire onderzoeksgroepen komen onderzoekers en professionals uit de praktijk met allerlei verschillende soorten kennis en ervaring samen om praktische vraagstukken op te lossen. 


Als je mijn blogs een beetje volgt, dan weet je inmiddels dat ik vind dat er vaak een groot gat zit tussen academische onderzoek en de praktijk. Ik denk dat als onderzoekers (zoals ik en alle andere onderzoekers die ik in deze blog bespreek) en professionals uit het werkveld meer samenwerken, het onderzoek de praktijk veel meer kan ondersteunen.


Dat vinden Femenías en Thuvander ook en ze pleiten daarom al jaren voor trans-disciplinair onderzoek in de bouw. In een transdisciplinaire onderzoeksgroep werken onderzoekers en professionals uit de praktijk samen om praktische vraagstukken, zoals rondom circulair bouwen, op te lossen. Onderzoeksgroepen bestaan uit onderzoekers en professionals uit het werkveld met verschillende soorten kennis en ervaringen.


Het type kennis dat in door die onderzoeksgroepen wordt geproduceerd kenmerkt zich door:

 1. Kennis die erg toegepast is op een bepaalde context. De onderzoeksgroep is niet zozeer op zoek naar algemene kennis die altijd en overal ter wereld geldig is. Ze zijn juist op zoek naar praktische toepassingen binnen hun eigen context.

 2. Ze richten zich op problemen die hier en nu in de praktijk plaats vinden, en proberen die door de verschillende disciplines bij elkaar te brengen op te lossen.

 3. De onderzoeksgroepen bestaan uit mensen met allerlei soorten kennis en ervaring. De samenstelling van zo’n onderzoeksgroep is ook maar van tijdelijke aard.

 4. Het proces van zo’n onderzoeksgroep is erg belangrijk. Het gaat vaak niet eens zozeer om het exacte resultaat van het onderzoek. Maar doordat de leden van de onderzoeksgroep met elkaar samen werken en discussiëren over de onderzoeksvraag (en dus de mogelijke antwoorden) ontwikkelen ze zelf ook veel kennis en nieuwe inzichten.

 5. De kwaliteit van het onderzoek wordt op meerdere manieren getoetst door mensen binnen en buiten de context van de onderzoeksgroep.

Femenías en Thuvander hebben zelf ook veel ervaringen met transdisciplinair onderzoek. Door meerdere transdisciplanaire projecten met elkaar te vergelijken komen ze op 9 adviezen voor als je zelf transdisciplinair onderzoek wil doen:

 1. Lees zowel academische literatuur als praktische literatuur. Dus niet alleen moeilijke wetenschappelijke artikelen, maar ook meer toegankelijke bronnen zoals de Cobouw, Renda, Aedes, OnderhoudNL etc.

 2. Stel een onderzoeksgroep samen met mensen die geïnteresseerd zijn in het thema en hou de deur open voor mensen die later willen aansluiten.

 3. Maak een tijdsplanning voor hoe lang je de onderzoeksgroep in de lucht wil houden, en zorg dat je ook regelmatig bij elkaar komt om de voortgang te bespreken.

 4. Beschrijf de gezamenlijke doelen, de aanpak en hoe de onderzoeks9 agroep geleid wordt (en door wie). Zorg dat je de verwachtingen van de onderzoeksgroepleden goed managet.

 5. Als je een landelijke onderzoeksgroep samenstelt, zorg dan dat er ook subgroepen zijn die in een kleinere samenstelling werken aan lokale projecten. Zorg voor ‘boundary objects’ (Over boundary objects heb ik al eerder iets geschreven. Kijk bijvoorbeeld bij deze blog). Een boundary object is een concreet ‘ding’, zoals een project, een business model, of een framework, waaraan je samen kunt werken, zodat je iets tastbaar hebt om over te praten.

 6. Zorg dat je aan echte problemen of innovaties werkt, zodat mensen echt in actie komen.

 7. Zoek voor kansen dat mensen uit het werkveld ook betrokken raken en meewerken. Ze moeten onderdeel zijn van het innovatieproces.

 8. Verdeel het werk. Moedig mensen uit het werkveld aan om bijvoorbeeld een mooi artikel te schrijven voor vakbladen, zoals Cobouw of OnderhoudNL.

 9. Zorg dat je opeenvolgende projecten hebt waaraan je kunt werken, zodat je kennis, vaardigheden, ervaringen en innovaties kunt blijven ontwikkelen.

BRON: Femenías, P. en Thuvander, L. (2018). Transdisciplinary Research in the Built Environment: A Question of Time. Technology Innovation Management Review. Volume 8, Issue 8.

Ik denk dat transdisciplinair onderzoek met name in de bouwsector (en vooral voor circulair bouwen) erg belangrijk is.


Kennis in andere sectoren, zoals medicijnen of vliegtuigbouw, is overal ter wereld min of meer hetzelfde. Een mens met een ziekte in Amerika behandel je min of meer hetzelfde als een mens met diezelfde ziekte in Europa of Azië. Hetzelfde geldt voor vliegtuigen. Een vliegtuig in Azië vliegt hetzelfde als een vliegtuig in Afrika of Australië.


Het bouwen van gebouwen is veel meer plaats afhankelijk. Ik denk dat duurzame huizen in (ik noem maar wat) Zuid-Amerika of Australië heel anders gebouwd worden dan in Nederland, omdat de materialen die voor handen zijn anders zijn, het klimaat is anders, en ook de organisatie van de bouwsector is anders. Die kennis valt dus niet te generaliseren. Er zijn dus lokale onderzoeksgroepen nodig om uit te vogelen hoe gebouwen in bijvoorbeeld Nederland zo duurzaam en efficiënt mogelijk gebouwd kunnen worden.


#Circulairbouwen #Circulaireeconomie #wetenschapsfilosofie #barrieres #Samenwerking #Duurzaambouwen #Wetenschapvertaald #projectmanagement #uitdagingen #samenwerken #hergebruik #Duurzaamheid

bottom of page