top of page

9 aspecten van implementatie van circulaire economie


ball shaped blur close up focus

Dit onderzoek gaat over de manieren waarop circulaire economie in een land geïmplementeerd kan worden. Hierbij wordt telkens gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen landen, zoals China, de Verenigde Staten, Japan en de EU.


Onderzoekers van een Italiaanse, Zweedse en Chinese universiteit hebben dit onderzoek uitgevoerd. Daarvoor hebben ze alle wetenschappelijke literatuur over circulariteit van de afgelopen 20 jaar gelezen.


Een brede opvatting van circulaire economie

De onderzoekers zelf geven aan dat ze een brede opvatting van circulaire economie hanteren. Het gaat dus niet alleen om het verminderen van materiaalgebruik en afval. Ze zien circulaire economie als een radicaal alternatief van omgaan met de grondstoffen die de wereld te bieden heeft. Die omslag heeft daarom niet alleen te maken met het verbeteren van productieprocessen, maar heeft invloed op totale welzijn van het aarde.


9 aspecten van implementatie van circulaire economie wereldwijd

  1. In China wordt circulaire economie vooral top-down vanuit de regering geïmplementeerd, terwijl in andere landen meer wordt uitgegaan van een marktwerking en een bottom-up benadering. Terwijl in China bedrijven moeten voldoen aan de eisen van de overheid, zijn in andere landen meer instanties aanwezig, zoals milieuorganisaties, die de implementatie van circulaire economie proberen te bevorderen[1]

  2. Wereldwijd wordt aandacht besteed aan het wettelijk vaststellen van minimum eisen aan het ontwerp van een product of productieproces.

  3. In zowel China als andere landen wordt gewerkt met certificeringen, om consumenten beter te informeren en hun verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van het aanschaffen van producten te verhogen.

  4. Overal ter wereld wordt afval nog steeds voor het grootste deel gedumpt of verbrand. Tegelijkertijd neemt het aantal bedrijven dat afval op een circulaire manier probeert te verwerken toe.

  5. Symbiose tussen bedrijven kan helpen om economische en duurzame voordelen te behalen op het gebied van bijvoorbeeld materiaal, watergebruik, bijproducten en energie. In de meeste landen ontstaat het ecologische aspect in zo’n symbiose tussen bedrijven gaandeweg de samenwerking. Het doel om circulair te werken wordt daarom meestal niet vanaf het begin meegenomen. In China wordt symbiose van bedrijven van boven af geprobeerd te controleren. Het hoofddoel is dan ook om gesloten kringlopen te creëren, afval te minimaliseren, en algemene ecologische efficiëntie te bereiken.

  6. Overal ter wereld zijn eco-steden te vinden. Dat zijn steden die ingericht zijn volgens ecologische concepten. In China zijn meer dan 100 eco-steden. De best presterende eco-stad in China is Tianjin.

  7. Overal ter wereld zijn voorbeelden van deeleconomie. In plaats dat consumenten goederen kopen, huren consumenten steeds meer goederen, zoals auto’s en fietsen.

  8. In landen met een hoge bevolkingsdichtheid, zoals Japan, is afvalreductie en management extra belangrijk, want er zijn niet veel plekken waar afval gedumpt kan worden. China is economisch sterk aan het ontwikkelen, en daarom is afvalmanagement daar ook belangrijk. Met wet- en regelgeving wordt geprobeerd hiermee om te gaan.

  9. In zowel Europa als China wordt circulaire economie gezien als een stap richting het ultieme doel van het loskoppelen van economische groei en uitputting van de aarde.

[1] Noot door Marieke: Even voor de duidelijkheid. Dit onderzoek is in 2016 gepubliceerd. De publicatie “Nederland Circulair in 2050. Rijksbreed programma Circulaire economie” is door de Rijksoverheid gepubliceerd in 2016. Toen was dit onderzoek dus al uitgevoerd. Dit kan gezien worden als een top-down impuls. Daarnaast zullen de bottom-up initiatieven gestimuleerd blijven worden.

Bron: Ghisellini, P., Cialani, C., Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production 114 (2016), 11 – 32. https://dx.doi.org/10.1016/j/jclepro.2015.09.007

Wie dit leest is slim! 🙂 En je wordt nog slimmer als je deze blog blijft volgen.

Laten we connecten op LinkedIn.

Dan hou ik je op de hoogte als er een nieuwe blog komt!

#Circulairbouwen #literatuuronderzoek #Circulaireeconomie #Duurzaambouwen #Wetenschapvertaald #implementeren #Duurzaamheid

bottom of page