top of page

Total Cost of Ownership. Wat is het en wat moet je ermee?

Als woningcorporaties willen overstappen op circulaire materialen voor hun woningen (bijvoorbeeld ze stappen over van steenwol naar hennepisolatie, of van kunststof gevelbeplating naar houten gevelbeplating) komt daar een heel ander kostenplaatje bij kijken. Niet alleen de investering aan het begin van de exploitatie verandert, ook de onderhoudskosten en de restwaarde veranderen mee.


Veel mensen zeggen dus (en ik ben het daarmee eens) dat als je overstapt op circulaire bouwmaterialen, je naar de naar de Total Cost of Ownership (TCO) moet kijken van dat materiaal.


In deze video leg ik uit wat een TCO nou precies is. En daarbij ga ik in op twee aspecten van de TCO.


Ten eerste leg ik uit hoe je een kasstromenschema moet maken, waarin je een overzicht maakt van alle kosten en opbrengsten (kasstromen dus) die je hebt in alle jaren dat je de woning in je bezit hebt.


Ten tweede leg ik uit waarom je al die kasstromen door de jaren heen, niet zomaar bij elkaar kunt optellen en aftrekken. Je hebt immers te maken met onder andere inflatie.


"Als je het begrijpt is het simpel" Ik denk dat Johan Cruijff zoiets wel eens heeft gezegd. Dat geldt voor TCO ook. Het doel is niet om je de gehele techniek van het verdisconteren van kasstromen uit te leggen. Daar heb je echt meer tijd en uitleg voor nodig.


Het doel is wel om je het basisbeginsel van TCO (het kasstromenschema) uit te leggen, en je ervoor te behoeden dat je onterecht allerlei kasstromen bij elkaar optelt en daardoor een verkeerd beeld creëert van de Totale Kosten van het Bezit (of in goed Nederland van de Total Cost of Ownership).


bottom of page