top of page

Hallo, ik ben Marieke👋

  • > 15 jaar ervaring met werken met en voor woningcorporaties. 

  • Positief en energiek, verbindend, denker en doener. 

  • Ik maak complexe dingen supermakkelijk, zodat ze voor iedereen te begrijpen en uitvoerbaar zijn.

 

Soms ​zijn er gewoon mensen tekort om die opgave waar jullie voor staan in te vullen. Ik help jullie graag! Met mijn analytische blik, verbindend vermogen, en creatieve perspectief weet ik no time de problemen te ontrafelen en die met to-the-point actieplannen op te lossen. Ik werk het liefst projectoverstijgend, in integrale teams, en voor corporaties met een groen hart 💚

Ik op de volgende functies ingezet worden: 

  • Assetmanagement

  • Manager vastgoed

  • Programmamanagement duurzaamheid en circulariteit

  • Beleid en strategie duurzaamheid en circulariteit

  • Ketenregie

Contact

Laten we ontdekken hoe ik kan helpen bij jullie uitdagingen! 

Mijn verhaal

Al heel vroeg in mijn carrière ontdekte ik dat mijn hart ligt bij sociale woningbouw en dan vooral heel groen en duurzaam. En dat is ook waar ik alles omheen ging bouwen. Mijn carrière bestaat uit drie onderdelen: mijn werk voor de woningcorporaties, het geven van onderwijs en trainingen, en het doen onderzoek.

Alles wat ik gedaan heb heeft te maken met woningcorporaties, hoe zij circulair bouwen en onderhouden, hoe andere concepten zoals Total Cost of Ownership en ketensamenwerking daarmee vervlochten zijn. 

⚒️Mijn werk bij woningcorporaties

Ruimte praktijkervaring is als adviseur en interimmer natuurlijk essentieel. Dat is precies wat je bij mij vindt. Ik voel mij enorm thuis in projectoverstijgende rollen met een vastgoedtintje. Dan moet je dus denken aan assetmanager, manager vastgoed, beleid en strategie, programmamanager, of ketenregie. Met alle rollen heb ik ervaring - met assetmanagement nog het meest. Als assetmanager ben je een spin in het web. Wat ik hiervan heb geleerd is dat ik snel kan schakelen tussen verschillende schaalniveaus, leiding neem waar nodig, en beslissingen kan maken onder grote druk. 

👩‍🏫 Onderwijs en trainingen

Ik kwam al vroeg in mijn carrière terecht in de wereld van training en onderwijs. Eerst bij de TU Delft en de Hogeschool Utrecht. En later ook op allerlei congressen, symposia, en incompany-trainingen. En man-o-man wat wordt het vak van trainen en docent zijn onderschat. Als trainer leerde ik wat het betekent om voor groepen te staan. Hoe je dynamieken in groepen kunt managen. Hoe je het beste uit mensen haalt. Hoe je complexe stof begrijpelijk overbrengt. Hoe je mensen motiveert. Hoe je laat zien hoe ogenschijnlijk saaie onderwerpen echt boeiend kunnen zijn dat je een stapje extra zet. Dat leren over welk onderwerp dan ook, altijd een spiegel is voor jezelf. En ook dat alle groepen waar je als docent voor staat, ook een spiegel zijn voor jezelf (slik). Als er een vak is waar je met mensen leert omgaan is dit het wel. Hier heb ik vaardigheden geleerd die voor de rest van mijn leven essentieel zijn gebleken: ik zet mensen in hun kracht, ik deel complexe vraagstukken op in hapklare brokken, ik leer mensen denken, ik accepteer dat alle (en ik bedoel echt alle) vragen en feedback welkom is omdat daar het resultaat alleen maar beter van wordt

👩‍🎓Onderzoek

Jullie mogen mij officieel Doktor Ingenieur Venselaar noemen 😁 Ik ben natuurlijk erg trots op mijn titels, al weet ik ook dat met name in ons vakgebied een titel niets voorstelt als er geen praktische kennis achter schuilt. Mijn onderzoek heeft zich altijd gericht op ketensamenwerking, en levenscyclusconcepten zoals circulair bouwen en onderhouden en Total Cost of Ownership. Hoe doen mensen dat nou precies? Dit heb ik nooit achter een bureautje geprobeerd uit te pluizen, maar juist met de mensen van de corporaties zelf: actie- en praktijkgericht. Op die manier heb ik bij tientallen corporaties een kijkje achter de schermen mogen nemen. Niet alleen hebben mijn deelnemers aan het onderzoek daar veel van geleerd, en niet alleen heb ik daarover een boek geschreven, ik heb hier vaardigheden voor het leven opgedaan: analytisch, creatief, ondernemend, en to-the-point

Waar staat Clearspin voor?

Lees hier in 10 statements waar Clearspin voor staat, en ontdek wat voor een interimmer je in huis haalt. 

bottom of page