top of page

AssetmanagementAls assetmanager bij Rochdale was ik verantwoordelijk voor het opstellen van het gebiedsplan en integrale complexplannen van van het bezit van Rochdale in Purmerend en Zaanstad (zo'n 6.000 woningen en BOG's) en had ik een adviserende rol in meer dan 15 nieuwbouwprojecten in verschillende projectfases.


Het doel van assetmanagement bij Rochdale was natuurlijk zo economisch mogelijk zo veel mogelijk kwaliteit toevoegen. Als assetmanager ontwikkelde ik integrale (en haalbare) complexplannen met een view voor de komende 25 jaar op thema's zoals duurzaamheid, kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid.


Ik heb een brede taakopvatting als assetmanager. Het opstellen van integrale complexplannen betekent dat je als assetmanager je tentakels stevig verankert in de samenwerking met 1) de afdelingen vastgoed (renovaties, PO, DO, mutatie- en reparatieonderhoud) en ketenpartners, 2) beleidsafdelingen en gemeentes, en 3) de buurtteams waar alle collega's direct contact hebben met bewoners. In dit netwerk stuur ik als assetmanager enerzijds op kwantitatieve data, anderzijds is de input vanuit het netwerk superbelangrijk. Met die input toetste en stuurde ik de portefeuille op technische, financiële, en maatschappelijke doelstellingen. Het werkgebied van mijn assetmanagementrol bij Rochdale was Purmerend en Zaanstad. Beide gemeentes waren erg in ontwikkeling. Als assetmanager was ik betrokken in meer dan 20 nieuwbouwontwikkelingen. Mijn taak was om te zorgen dat de ontwikkelingen passen binnen de gewenste portefeuille. Als assetmanager was ik ook betrokken bij de gebiedsontwikkeling Poelenburg-Peldersveld in Zaanstad. In dit gebied was een pact afgesloten tussen meer dan 20 partijen, om de wijk op alle pijlers te verbeteren. Ik heb als assetmanager gezorgd voor onder andere een mutatieplan, een plan om structureel te verduurzamen, en aansluiting van de nieuwbouw op de wensportefeuille. Daarnaast was ik als assetmanager verantwoordelijk voor ontwikkeling in de samenwerking met het team vastgoed. Met dat team hebben we voor het gehele bezit (~40.000 verhuureenheden) PO+-concepten ontwikkeld (verduurzamen op natuurlijke momenten), een routekaart ontwikkeld, en samenwerkingen met externe partners verbeterd. Ook was ik verantwoordelijk voor de verduurzaming van de VvE-portefeuille en de tactische uitwerking daarvan. Op basis van data hebben we de VvE-portefeuille gestructureerd in verschillende categorieën, en per categorie een passende verduurzamingsstrategie opgesteld. Categorieën waren gebaseerd op onder andere stemaandeel, financiële positie, en welwillendheid van de bewoners. Tenslotte was het assetmanagementteam zelf erg in ontwikkeling. Ik was niet formeel de teamleider van het assetmanagementteam, maar heb wel een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling. Ik heb veel vragen gesteld, en met het team uitgewerkt, over onze taakopvatting, onze definitie, en onze doelstellingen. Hierover heb ik meerdere teamdagen "op de hei" georganiseerd.


Opmerkingen


bottom of page