top of page

Assetmanager a.i.




Als assetmanager ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van het gebiedsplan en integrale complexplannen van van het bezit van Vivare in Duiven, Westervoort, en Overbetuwe (zo'n 7.000 woningen en bedrijfsruimtes).

Het doel van assetmanagement bij Vivare is om zo economisch mogelijk zo veel mogelijk kwaliteit toe te voegen aan de bestaande voorraad. Daarnaast is het belangrijk om die bestaande voorraad aan te vullen met nieuwbouwwoningen.

Ik heb een brede taakopvatting als assetmanager. Het opstellen van integrale complexplannen betekent dat je als assetmanager je tentakels stevig verankert in de samenwerking met 1) de afdelingen vastgoed (renovaties, PO, DO, mutatie- en reparatieonderhoud) en ketenpartners, 2) beleidsafdelingen en gemeentes, en 3) de buurtteams waar alle collega's direct contact hebben met bewoners. In dit netwerk stuur ik als assetmanager enerzijds op kwantitatieve data, anderzijds is de input vanuit het netwerk superbelangrijk. Met die input toetste en stuurde ik de portefeuille op technische, financiële, en maatschappelijke doelstellingen.

Een van de ambities is het realiseren van flexwonen. Momenteel loopt er onderzoek naar het haalbaar krijgen van de business case, en het vinden van de juiste locaties in alle drie gemeenten binnen mijn werkgebied.

Ook de samenwerking met de ketenpartners en de zoektocht naar circulair renoveren en onderhoud is onderdeel van mijn taakopvatting. Samen met collega's van Vivare, zoals de beleidsadviseur duurzaamheid, vastgoedkwaliteitsexpert, en projectleiders, zijn we op zoek naar hoe materiaalstromen stap voor stap verduurzaamd kunnen worden. Dat is enerzijds een technische vraagstuk, en voor een groot deel ook sociale innovatie. Lees hier meer over deze circulaire beweging binnen Vivare.


bottom of page