top of page

Assetmanager a.i.Wouter Muller - Manager Beleid en Portfolio over Marieke:

“Marieke heeft bij Vivare 7 maanden als interim asset manager het vertrek van een collega opgevangen. Dit heeft ze zeer adequaat ingevuld. Ze werkt zich snel in zodat ze weet waarover het gaat, en pakt vanuit die basis vervolgens ook snel het stuur. Ze is creatief in het omgaan met risico’s en potentiële bedreigingen en weet vaak perspectief op een nieuwe oplossing te creëren. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen aan elkaar te knopen of door net even een zetje extra te geven waar ze dat strikt genomen wellicht niet hoeft, maar het wel helpt. Ook heeft ze vanuit haar kennis over circulariteit met een aantal interne collega’s en collega’s van onze onderhoudspartners beweging naar meer circulair onderhoud verder op gang gebracht. Door ook daar niet strikt aan haar eigen functie of rol vast te houden, maar de verbinding te zoeken en samen de schouders eronder te zetten, zijn daar in de tijd die ze hier was mooie stappen gemaakt.”

Peter van Antwerpen - Conceptontwikkelaar a.i. bij Vivare over Marieke:

De thema’s waar Marieke zich mee bezig houdt, circulair, biobased, losmaakbaar, zijn superrelevant. Marieke brengt de onderwerpen op een vrolijke, positieve, en bijna activistische manier over, en dat is wat de sector nodig heeft om de goede kant op geleid te worden. Er zijn eigenlijk veel mensen zoals Marieke nodig om tegenwicht te bieden aan de massa. Marieke heeft een open houding, ze geeft richting, maar laat ook veel ruimte om eigen ideeën te testen en te ontwikkelen. Ze heeft niet op voorhand een eigen mening of kader die ze wil doordrukken, maar denkt met je mee. Marieke was nog maar kort bij Vivare, maar al snel had ze het voor elkaar om circulair werken op de kaart te zetten. Niet alleen intern, maar ook bij de ketenpartners. Ik zou Marieke zeker aanraden om mee samen te werken. Haar open en enthousiasmerende houding hebben we nodig in de sector om te vernieuwen en dingen voor elkaar te krijgen.
Het team Portfolio en Beleid van Vivare, waar assetmanagement onderdeel van is.

Taakopvatting assetmanagement

Het opstellen van een investeringsprogramma betekent dat je als assetmanager je tentakels stevig verankert in de samenwerking met de afdelingen vastgoed en dagelijks onderhoud, ketenpartners, beleid en strategie, gemeentes, en de buurtteams waar alle collega's direct contact hebben met bewoners. In dit netwerk stuur ik als assetmanager enerzijds op kwantitatieve data, anderzijds is de input vanuit het netwerk superbelangrijk. Met die input toetste en stuurde ik de portefeuille op technische, financiële, en maatschappelijke doelstellingen.


Circulair bouwen en onderhouden

Ook de samenwerking met de ketenpartners en de zoektocht naar circulair renoveren en onderhoud is onderdeel van mijn taakopvatting. Samen met collega's van Vivare, zoals de beleidsadviseur duurzaamheid, vastgoedkwaliteitsexpert, en projectleiders, zijn we op zoek gegaan naar de manier waarop materiaalstromen stap voor stap verduurzaamd kunnen worden. Dat vraagt om technische, financiële, en organisatorische innovatie tegelijkertijd. Lees hier meer over deze circulaire beweging binnen Vivare.


Vivare en ketenparnters maken heel goede stappen op weg naar circulair bouwen en onderhouden.

Flexwonen

Een van de ambities van Vivare is het realiseren van flexwonen. Daartoe is het belangrijk goed contact te onderhouden met de gemeente, om geschikte locaties te zoeken, de juiste doelgroepen aan te wijzen, en problemen zoals netcongestie op te lossen. Voor de gemeente Overbetuwe heb ik als assetmanager a.i. nauw samengewerkt met gemeente in het opstellen van een Q&A en het oplossen van problemen rondom netcongestie. Onder andere door te zoeken naar tijdelijke off-grid-oplossingen.

De wethouder in gesprek met bewoners van de gemeente Overbetuwe over flexwoningen in Elst. Bij deze avond speelde Vivare een actieve rol als een van de partners in het flexwonenproject.Comments


bottom of page