top of page

Onderzoek Flevoland Circulaire Sociale WoningbouwEvert-Jan Velzing, Lector Urban Innovation over Marieke:

Vanwege haar enthousiasme en betrokkenheid is het echt een aanrader om met Marieke samen te werken. Haar betrokkenheid blijkt uit de verbinding die Marieke zoekt. Haar propositie klopt: ze is een spin in het web die verschillende werelden met elkaar verbindt en dat past bij hoe wij bij het lectoraat willen werken. Marieke heeft veel expertise, weet wat maatschappelijk relevant is, en weet wat er praktisch nodig is om dat waar te maken. Ze laat zichzelf zien en gaat er vol voor. Voor ons heeft Marieke circulair bouwen en onderhouden van sociale woningbouw op de kaart gezet binnen ons team en in ons externe netwerk. We zijn hier op verschillende manieren mee doorgegaan, waardoor het project nog steeds op allerlei manieren vervolg heeft gekregen.  

Bijeenkomst netwerkpartners "Circulaire sociale woningbouw in Flevoland"

Het Lectoraat Urban Innovation werkt aan het opbouwen van netwerk in Flevoland om maatschappelijke opgaven in provincie en steden integraal op te pakken. Clearspin is gevraagd om netwerk op te bouwen rondom circulaire sociale woningen en de belangrijkste vragen en opgaven in het netwerk te inventariseren.


Het doel van deze opdracht was om:

  • de vraagzijde van de keten van sociale woningbouw in de provincie Almere bij elkaar te brengen,

  • de partners te motiveren om deel te nemen aan onderzoek naar circulaire sociale woningbouw,

  • kansen en barrières tot circulair bouwen en onderhouden te onderzoeken.

Voor deze opdracht heeft Clearspin 30 partners betrokken, waaronder de gemeente Almere, de gemeente Lelystad, Ymere, Centrada, Mercatus, en GoedeStede. Er is een netwerk opgebouwd, waaruit duurzame relaties zijn ontstaan die leiden tot meer kennis, inzichten en netwerk ten aanzien van circulair bouwen en onderhouden.


Onderwerpen die aan de tafels besproken werden:

🗝 Kan flexwonen een vliegwiel zijn voor circulair wonen? (Spoiler alert: het antwoord is volmondig JA)

🏡 Welke financiële baten heeft een gemeente bij tenders waarin circulair bouwen een rol speelt?

🌿 We geloven allemaal dat we naar andere business modellen moeten die circulaire ideeën ondersteunen. Maar in onze dagelijkse werkpraktijk staan er onder onze GREX'en en VEX'en gewoon echt rode cijfers. Hoe gaan we daarmee om? Hoe doorbreken we dat?

👩‍❤️‍💋‍👨 Dat we elkaar meer moeten gaan vinden is wel duidelijk.


Op 16 maart 2023 heeft Clearspin namens het lectoraat een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waar alle partners aanwezig waren. Clearspin mocht de dag inleiden. Hier heb ik een pleidooi gehouden voor het maken van echte verbinding als sleutelelement om gezamenlijk te komen tot een circulaire gebouwde omgeving.Introductie met Q&A van Marieke tijdens de netwerkbijeenkomst "Circulaire sociale woningbouw in Flevoland"Comments


bottom of page