top of page

Onderzoek Flevoland Circulaire Sociale Woningbouw


Het Lectoraat Urban Innovation werkt aan het opbouwen van netwerk in Flevoland om maatschappelijke opgaven in provincie en steden integraal op te pakken. Clearspin is gevraagd om netwerk op te bouwen rondom circulaire sociale woningen en de belangrijkste vragen en opgaven in het netwerk te inventariseren.


Het doel van deze opdracht was om:

  • de vraagzijde van de keten van sociale woningbouw in de provincie Almere bij elkaar te brengen,

  • de partners te motiveren om deel te nemen aan onderzoek naar circulaire sociale woningbouw,

  • kansen en barrières tot circulair bouwen en onderhouden te onderzoeken,

Voor deze opdracht heeft Clearspin 30 partners betrokken, waaronder de gemeente Almere, de gemeente Lelystad, Ymere, Centrada, Mercatus, en GoedeStede. Er is een netwerk opgebouwd, waaruit duurzame relaties zijn ontstaan die leiden tot meer kennis, inzichten en netwerk ten aanzien van circulair bouwen en onderhouden.

Bijeenkomst netwerkpartners "Circulaire sociale woningbouw in Flevoland"

Onderwerpen die aan de tafels besproken werden:

🗝 Kan flexwonen een vliegwiel zijn voor circulair wonen?

🏡 Welke financiële baten heeft een gemeente bij tenders waarin circulair bouwen een rol speelt?

🌿 We geloven allemaal dat we naar andere business modellen moeten die circulaire ideeën ondersteunen. Maar in onze dagelijkse werkpraktijk staan er onder onze GREX'en en VEX'en gewoon echt rode cijfers. Hoe gaan we daarmee om? Hoe doorbreken we dat?

👩‍❤️‍💋‍👨 Dat we elkaar meer moeten gaan vinden is wel duidelijk.


Op 16 maart 2023 heeft Clearspin namens het lectoraat een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waar alle partners aanwezig waren. Clearspin mocht de dag inleiden. Hier heb ik een pleidooi gehouden voor het maken van echte verbinding als sleutelelement om gezamenlijk te komen tot een circulaire gebouwde omgeving.


Introductie met Q&A van Marieke tijdens de netwerkbijeenkomst "Circulaire sociale woningbouw in Flevoland"bottom of page