top of page

PhD-Onderzoek "Ketensamenwerking bij Woningcorporaties"Van 2013 tot 2017 werkte ik als promovendus aan de TU Delft (management in the built environment) aan mijn proefschrift met de titel:


"Ervaringen met ketensamenwerking op de werkvloer van Nederlandse woningcorporaties"


👬 Ketensamenwerking was in die tijd bij woningcorporaties echt een hot item. Overal waar je kwam waren woningcorporaties bezig de samenwerking met hun onderhoudspartners en andere ketenpartners te verbeteren. Door dat slim te doen kon je 20% besparen.


💡 Een van de uitgangspunten van mijn onderzoek was ik keek naar hoe "Jan van de woningcorporatie" en "Henk van de aannemerij" samen vorm gaven aan die ketensamenwerking. (Ik zag namelijk dat collega-wetenschappers allerlei ingewikkelde theorieën, modellen, en andere onderzoeken hadden gedaan die ik erg ver af vond staan van wat er werkelijk in de praktijk plaats vond).


✅ Dit onderzoek is dus al zes jaar afgerond, maar ketensamenwerking is ten tijde van onze zoektocht naar circulair bouwen en onderhouden nog steeds superactueel. Hier volgen drie conclusies die ik in mijn PhD-onderzoek trok, waarvan ik hoop dat iedereen ze nog steeds heeft onthouden 😁


1️⃣ Wil jij als corporatie goed willen samenwerken met je externe ketenpartners, moet je vooral werken aan de interne keten. De kwaliteit van manier waarop de afdelingen binnen een woningcorporaties met elkaar samenwerken, beïnvloedt de kwaliteit met externe partners. Vaak wordt de samenwerking met externe partners heel bewust aangegaan, terwijl de interne samenwerking voor lief wordt genomen.


2️⃣ Hoewel de wetenschap dus bezig is met allerlei theoretische modellen te creëren op het onderwerp ketensamenwerking, zie je in de praktijk vooral processen van vallen en opstaan. In geen van de onderzochte casussen is begonnen met een ver uitgewerkte visie, strategie, of tactiek die van bovenaf werd opgelegd. De ontwikkeling van de ketensamenwerking vindt plaats via een weg waarin projectleiders van de woningcorporaties en onderhoudsaannemers samen ontdekken wat wel en niet werkt.


3️⃣ Ketensamenwerking is een containerbegrip geworden waar mensen allerlei associaties mee hebben . Die associaties zijn bijvoorbeeld "pro-actief zijn", "leiderschap tonen", en "communicatie". Een andere associatie is ook dat ketensamenwerking dus vooral over de externe keten gaat. Daardoor worden al die positieve associaties, zoals "pro-actief zijn", "leiderschap tonen", en "communicatie" vooral dus in samenwerking met die externe keten toegepast - met alle gevolgen van dien.


✳ Wat ik hier achteraf aan bonusconclusie wil toevoegen, is dat het succes van de ontwikkeling van ketensamenwerking afhangt van de houding van de betrokkenen (en niet zozeer van het kennisniveau of toegang tot slim uitgedachte procesgangen).


Mijn proefschrift kun je hier downloaden

Comments


bottom of page