top of page

3 assen van circulair bouwen en onderhoudOm circulair bouwen en onderhouden door woningcorporaties waar te maken, moet je integraal werken. Leuk, maar welke dingen moet je met elkaar intergreren?


1. De pijlers techniek, geld en ketensamenwerking.

De pijlers techniek, geld, en ketensamenwerking zijn natuurlijk afgeleid van het oeroude principe “people, planet, profit”, die in balans moeten zijn om een circulair (of duurzaam) concept langdurig haalbaar te krijgen.


2. Strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Ook het strategisch beleid, de tactische routekaart, en de uitvoer van projecten moeten op elkaar afgestemd zijn. De context waarin de vastgoedeigenaar opereert is ook van belang – de projecten moeten immers gewoon binnen de telkens veranderende wet- en regelgeving passen.


3. Korte en lange termijn

De korte termijn acties moeten ook afgestemd worden op de lange termijn visie. Juist met circulair bouwen en onderhouden probeer je vooral naar de lange termijn te kijken, maar de acties moeten nu op de korte termijn gebeuren. Om de vastgoedvoorraad circulair te maken zullen vanaf de korte termijn (nu dus 😉) allerlei tussenstappen gezet moeten worden. Dingen als routekaarten, pilotprojecten, PO+-concepten, en CV-ketelcirculatiesystemen, zijn wat mij betreft allerlei uitstekende tussenstappen richting het levenscyclusdenken.


Bewegen over de drie assen van circulair bouwen en onderhouden

Praktijkvoorbeelden die je tegenkomt in het verduurzamen of circulair maken van de vastgoedvoorraad kun je altijd ergens plaatsen op:

  • De pijlers techniek, geld, en organisatie.

  • Strategisch, tactisch, en operationeel niveau.

  • Korte termijn acties en lange termijn visie.


Maar je moet ook kijken hoe jouw praktijkcasus de andere pijlers, aggregatieniveaus, en toekomstperspectief beïnvloedt. Een gebeurtenis in de praktijk nooit op zichzelf staat, maar samenhangt met de andere punten op de assen. Bijvoorbeeld,

  • het invoeren van nieuwe technologie heeft consequenties voor geldstromen, hoe je met de aannemer samenwerkt, en voor de bewoners.

  • Een pilot-project, waarin je iets nieuws uitprobeert met bijvoorbeeld een groen dak, heeft idealiter consequenties op het strategisch niveau. Immers, als het goed is evalueer je het project en ga je je afvragen of groene daken het nieuwe business-as-usual wordt.

  • Als je een visie hebt voor de lange termijn, moet je je afvragen welke stappen je NU moet zetten om die lange termijn te bereiken. Andersom, moet je je ook afvragen of de stappen die je NU zet bijdragen aan die lange termijn.

Alles hangt met elkaar samen en wat je doet heeft consequenties voor het grotere geheel. De drie assen van circulair bouwen en onderhouden zijn een reminder voor deze manier van integraal denken.

Wil je reageren? Dat kan! Hoe? Nou, door te linken op LinkedIn bijvoorbeeld :-)

Comments


bottom of page