top of page

Wat we leren van flexwonenThe struggle met flexwonen is real.


Er is een heel aantal dingen aan de struggle met flexwonen die ik superinteressant vind. En die dingen heb ik hier ter inspiratie opgesomd.


⌛ Bij flexwonen vragen we ons de hele tijd af wat we met de woningen gaan doen aan het einde van de tijdelijke exploitatieperiode. Dit vind ik zo’n ontzettend relevante gedachte, dat ik wil dat iedereen die iets met bouwen te maken heeft zich dat bij alle projecten gaat afvragen. Flexwoning of niet!


👀 Er ligt een enorme focus op het versnellen van processen van flexwonen. Echt zo top! Daar kunnen we heel veel van leren bij processen op permanente locaties - van initiatief tot realisatie en beyond.


🏘 Tijdelijke woningen met permanente kwaliteit zijn verplaatsbare woningen waarbij je dus geen verschil merkt met "gewone" woningen. Ik vraag me af waarom we überhaupt nog woningen zouden bouwen die niet verplaatsbaar zijn. We bouwen natuurlijk niets voor de eeuwigheid. Wel hopelijk ook biobased uiteraard!


🤓 Al met al geldt dat mensen die flexwoningen willen realiseren zichzelf deze vraag stellen:


Wat zijn de tijdwinst, opbrengsten, kosten, kansen en risico's van flexwoningprojecten ten opzichte van niet-flexwoningprojecten?


Het antwoord verschilt per project, locatie, gemeente, en corporatie.


💬 Je zou bovenstaande vraag moeten beantwoorden met de pijplijn van ook alle niet-flexwoningprojecten in je hoofd.


🤓 Een collega zei vanochtend dat flexwonen inmiddels zo doorontwikkeld is dat het verschil niet meer zo heel groot is met niet-flexwonen. Als ik alle bovenstaande punten samenbreng, zie ik waar zo'n uitspraak vandaan komt.


🚨 Wat ik in gesprekken (en posts) over flexwonen bijna terloops ter sprake komt, is dat er na de tijdelijke exploitatie misschien mogelijkheid is om de woningen te laten staan. Als die intentie of mogelijkheid er is, vind ik dat je hier nu al wel heel open en transparant over moet zijn naar omwonenden.


🚶‍♂️ We mogen meer gaan nadenken over wat er met de bewoners gebeurt na de tijdelijke exploitatieperiode. Daar hoor ik echt een stuk minder over dan alle andere onderwerpen, maar het mantra "Mensen, stenen, geld" geldt in deze struggle van flexwonen natuurlijk ook gewoon.

Comments


bottom of page