top of page

3 gedachten over flexwoningen

Figuur 1: Flexwoning is een synoniem voor tijdelijke woning. In de podcast gaat het om woningen die vanuit de fabriek heel makkelijk naar de bouwplaats worden vervoerd en daar 1-2-3 op elkaar gestapeld worden. Het "bouwproces" gaat supersnel. Soms (in geval van de podcast) kun je deze modules na verloop van tijd ook weer oppakken en ergens anders plaatsen. Dan heb je het over modulair bouwen, conceptueel bouwen. Niet alle flexwoningen zijn modulair. Hoe dan ook, ik zie deze vorm van bouwen echt als een hele mooie opstap naar circulair bouwen.


Ik heb zojuist een superleuke podcast van Aedes geluisterd over flexwoningen.


Ik vind het verschil tussen flexwonen en “permanente” woningen altijd een beetje overdreven. “Permanent” staat tussen quotes, want met “permanent” bedoelen we iets van 40 jaar ofzo. En 40 jaar is wat mij betreft ook nog steeds erg tijdelijk.


Ik merk dat ik zelf steeds minder in "permanente" woningen geloof. Als de gedachte dat een "permanente" woning ook tijdelijk is zich in je lijf heeft genesteld, krijg je het er niet meer makkelijk uit. Veel dingen die we voor tijdelijke woningen normaal vinden, zouden we voor "permanente" woningen ook normaal moeten vinden.


Die leuke podcast van Aedes dus, staat onder aan deze blog. Ik wil drie dingen delen die mij het meest opvielen in deze podcast. Die drie dingen begrijp je ook zonder naar de podcast te luisteren.

Opvallend ding 1:

Verreweg de leukste zin uit de podcast komt van Rob Haans van de Alliantie. Hij zegt:

“Wat we in toenemende mate doen is ons afvragen wat we met woningen na de exploitatietermijn doen.”

Dit vind ik zo’n ontzettend relevante uitspraak dat ik wil dat iedereen die iets met bouwen te maken heeft zich dat vanaf nu bij alle projecten standaard gaat afvragen – tijdelijk of "permanent".

Opvallend ding 2:

Ik heb het gevoel dat bij dialogen over flexwoningen verschillende tijdelijkheden telkens door telkens door elkaar gehaald worden. De tijdelijkheden van de woningen uit de podcast variëren in:


  • de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente over de locatie (naar verwachting 10 jaar).

  • de tijdelijke contracten die de bewoners al dan niet krijgen (2 jaar, 5 jaar, etc).

  • de technische levensduur van modulair bouwen (Na 10 jaar kúnnen de woningen verplaatst worden, maar dat hoeft dus technisch gezien niet. Ik vraag me trouwens af hoe vaak de woningen verplaatst kunnen worden en wat de verwachte maximale technische levensduur is van deze woningen).

  • de exploitatietermijn waarmee gerekend wordt (De woningen uit de podcast zijn na 15 jaar rendabel. Zeker als de woningen elders gewoon weer herplaatst kunnen worden en dan nog eens 15 jaar verhuurd kunnen worden, lijkt me dat echt een heel prima deal).


Alle vier puntjes hebben een andere tijdelijkheid. Ik denk dat dat belangrijk is om daar bewust van te zijn in het nadenken over dit soort tijdelijke concepten. In die benadering ligt mogelijk een antwoord verscholen op de vraag of in tijdelijke woningen altijd met tijdelijke contracten gewerkt moet worden en of dat erg is.


Opvallend ding 3:

Wat me dus opvalt in de podcast is dat de techniek van de tijdelijke woningen nauwelijks wordt gezien als een probleem. De titel van de podcast geeft ook aan dat het echt om volwaardige appartementen gaat.


Tegelijkertijd worden wel technische voordelen genoemd. De woningen zijn in mum van tijd van fabriek naar bouwplaats verplaatst, waardoor superkort realisatieproces. En de woningen kunnen na de exploitatie herplaatst worden. Als ze dan zoals sommige van dat soort concepten (zoals bij Finch buildings het geval is) ook nog anders geschakeld kunnen worden, waardoor je ze voor andere doelgroepen geschikt zou kunnen maken, is dat helemaal top. Daarom vraag ik me af:


  • Zijn de flexwoningen technische gezien even kwalitatief als “permanente woningen”? Waarom wel/niet?

  • Wat is de verwachte technische levensduur van flexwoningen? Is het nodig om dat te verlengen? Waarom en hoe?

  • Waarom bouwen we “permanente woningen” qua techniek en bouwproces niet op precies dezelfde manier als flexwoningen? Het lijkt mij namelijk alleen maar voordelen hebben.Link naar de betreffende podcast:

https://aedes.nl/nieuwbouw/podcast-de-flexwoning-de-oplossing-voor-het-woningtekort De podcast zelf is trouwens begin 2021 al opgenomen. Ik denk dat de gehele inhoud in oktober 2022 nog steeds actueel is.


Ik denk dat een goede podcast iets oproept bij luisteraars. Dat heeft het bij mij dus gedaan, waarvoor dank Aedes!

bottom of page